Ekasis Kalibrasyon Takip Programı

 Ekasis Kalibrasyon Takip Programı ile neler yapılabilir?

 •  Ölçme cihazlarının ayrıntılı kaydını tutar, istenir ise kurumsal ek bilgilerde tanımlanarak kaydedilebilir

 •  İşletme dışında veya işletmede yapılmış kalibrasyonları ve işletme içi doğrulama kayıtlarını tutar

 •  İşletmede yapılan kalibrasyon ve doğrulamalar için ölçüm paketleri hazırlar süratli ölçüm kaydına izin verir

 •  Gelecek kalibrasyon tarihini bir ay öncesinden uyarmaya başlar.

 •  Geciken ve kalibrasyondan geri gelmeyen cihazları bildirir

 •  Ölçme cihazlarının bakımlarını takip eder bakım maliyetini izler

 •  Kullanım dışına çıkartma veya geri almaları izlenebilir şekilde kaydeder

 •  Her türlü ölçme cihazı maliyetlerini takip eder

 •  Kalibrasyona göndermek için gereken randevu talep etme, teslim tesellüm, nakliye, fiyat teklifi gibi çıktıları hazırlar

 •  Kalibrasyon etiketleri tasarlar ve çıktı alır

 •  Barkotlu etiket ve çıktılardan ölçme cihazlarının takibine izin verir

 •  Kalibrasyon sertifikalarını kurumsal özgünlükte tasarlanması için yazılımdaki tüm verileri Excel e aktaran pratik makro çözümü.

 •  Ölçme cihazı ile ilişkili resimleri saklar

 •  Ölçme cihazı ile ilişkili prosedür, eğitim materyali, kalibrasyon prosedürü gibi her türlü dokümanları saklar

 •  Ölçme cihazlarının zimmet hareketleri takip edilir. 

 •  Birden fazla firmanın gerekiyor ise takibi yapılabilir.

 •  Ölçme cihazları ve ilişkili kalibrasyon raporları, arıza kayıtları ve zimmet kayıtları Excel de linkler yardımı ile ilişki korunarak Excel e aktarılır.

 •  Kalibrasyon tarihlerine göre istenen tarihler arası için kalibrasyon planlaması yapılabilir.

 •  Kalibrasyon planı Excel de takvim üzerinde gösterilebilir

 •  Ölçme cihazlarının doküman güncelliği cihaza ve ana listeye özel revizyon numaraları ile izlenebilir.

 •  Yazılım ağ üzerinde tek lisans ile bir den çok bilgisayar üzerinde kullanılabilir.

Kalibrasyon Takip Programı nerede kullanılır?  

       Kalibrasyon takibi gerektiren işletmelerde tüm ölçme cihazlarının periyodik kalibrasyon takiplerini yapar. 
        Akredite Kalibrasyon laboratuarlar da dahil Türkiye de çok saygın firmalarca tercih edilmiştir.

 

İZLENEBİLİRLİLİK NEDİR?  

Doğruluğu en kaba ölçme faaliyetinden, primer standarda kadar kesintisiz  olarak yapılan mukayeseli ölçme işlemleridir. 

 

HANGİ CİHAZLARIN KALİBRASYONU YAPTIRILMALIDIR?  

Muayene, deney, teşhis, tedavi, izleme, ar-ge ve tasarımda kullanılan ölçüm cihazlarının , ayrıca dahili kalibrasyon amacı ile kullanılan referans standartların kalibrasyonları yaptırılmalıdır.        

        

KALİBRASYON NE ZAMAN YAPTIRLMALIDIR?  

Cihaz ilk alındığında, tamir, ayar, bakım sonrası, cihazın ölçüm sonuçları ile ilgili herhangi bir şüphe oluştuğunda ve belirlenen periyotlarda  kalibrasyon yapılmalı veya yaptırılmalıdır.   

 

KALİBRASYON YAPTIRILMALI MIDIR? 

Ölçüm cihazının gösterdiği değerlerin gerçek değerlere ne kadar yakın olduğunun tespiti için gereklidir. Ülkemiz için kalibrasyon gerekli midir, lüks müdür?        

Lüks değil, kalitenin temini ve rekabetin şartlarındandır.  

METROLOJİ NEDİR?  

Ölçme ile ilgili olan bilim dalıdır. Metroloji üç ana kola ayrılmaktadır. Bilimsel Metroloji (TÜBİTAK, UME), Legal Metroloji (Sanayi ve Tic. Bak.- Onaylanmış Kuruluşlar), Endüstriyel Metroloji (Kalibrasyon - Türkak’tan Akredite Kalibrasyon Laboratuarları) 

KALİBRASYON NEDİR? 

Kalibrasyon önceden belirlenmiş çevre şartlarında doğruluğu bilinen bir referansla, doğruluğu bilinmeyen bir ölçme sisteminin mukayese edilip raporlanma işlemidir.Belirlenmiş koşullar altında, ölçme sisteminin veya ölçme cihazının gösterdiği değerler  veya ölçme gereci ile gösterilen değerlerle ölçülen büyüklüğün  bunlara karşılık geldiği bilinen değerleri arasındaki ilişkiyi belirleyen işlemler dizisidir.    

 

AKREDİTASYON NEDİR? 

Akreditasyon, ulusal veya uluslararası  kuruluşlar tarafından laboratuarların,muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesidir.      

 

Kurulum paketi ile yüklenen program tam sürüm ile aynı özelliklerdedir. Kurulum için herhangi bir izin gerekmez. Şimdi indirip hiç bir ayar gerektirmeden hemen çalıştırabilirsiniz.

Fiyatı 1200 TL + KDV

HATA BİLDİRİMLER

Müşteri iadeleri, iç imalat iadeleri ve hata bildirimleri

GKK hata bildirimleri. 

Ret bölgelerinin takibi

Müşteri iadeleri analizi

İç imalat iadeleri analizi


 

REVİZYON TAKİBİ

Dokümanlar ve dokümanların ardışık revizyon kayıtları.

Revizyonlar ile ilişkili veri tabanında saklanan dosyalar

Revizyonların yayınlanması, toplanması.

Kontrollü kopyaların takibi.


 

BAKIM

Bakım kayıtlarının takibi

Bakım planlarının yapılması

Periyodik bakımların izlenmesi

Zimmet takibi ve yönetimi

Yaygın Kullanım, Kolay İşletim, Yüksek Güvenlik. 

ÜRÜN AĞACI

Ürün listeleri veya Ürün Reçeteleri Ürün Ağacı değildir! Hiyerarşin alt-üst ilişkisi kurularak üretilen Ürün Ağaçları ile mukayeseli analizler yapabilme.
İki veya daha fazla mamul arasındaki ortak veya farklı parçalar.
Bir mamulde bulunan yarı mamuller, parçalar.
İşletmede veya seçili mamullerdeki ısıl işlem olmuş parçalar, plastik tapalar, çinko kaplı parçalar.
Bir mamulün ağırlığı nedir?
Seçili parçanın kullanıldığı tüm mamul, yarı mamuller ve daha birçok analiz

Ekasis QMS Programı Ürün Ağacı Modülü Ekran Görüntüsü

DOKÜMAN YÖNETİMİ

Ekasis QMS Programı Kalibrasyon Takip Modülü Ekran Görüntüsü

KALİBRASYON

Ölçme cihazlarının ayrıntılı kaydını tutar, istenir ise kurumsal ek bilgilerde tanımlanarak kaydedilebilir

İşletme dışında veya işletmede yapılmış kalibrasyonları ve işletme içi doğrulama kayıtlarını tutar

Gelecek kalibrasyon tarihini bir ay öncesinden uyarmaya başlar.

Geciken ve kalibrasyondan geri gelmeyen cihazları bildirir

Ölçme cihazlarının bakımlarını takip eder bakım maliyetini izler

Kullanım dışına çıkartma veya geri almaları izlenebilir şekilde kaydeder

Her türlü ölçme cihazı maliyetlerini takip eder

Kalibrasyon etiketleri tasarlar ve çıktı alır

Ekasis QMS Programı Kalibrasyon Takip Modülü Ekran Görüntüsü

DÖF TAKİBİ

Hata bildirimler ve hata bildirimler için açılan düzeltici önleyici faaliyetler.

Ret bölgelerinin, ret kutularının takibi. 

DÖF takibi, sürecin izlenmesi, DÖF lerin kapatılması

DÖF ekiplerinin takibi. 

DÖF ü denetçi için değil işletme için yapan keyifli pratik

Ekasis QMS Programı Ürün Ağacı Modülü Ekran Görüntüsü

EXCEL İLE ÇIKTI TASARLAMA

Kurumsal tasarımla oluşturulmuş Excel sayfalarına kayıt bilgilerini aktararak çıktı almayı sağlayan esnek çözüm.

Bu yolla işletmenin var olan doküman birikimini tam olarak destekler

Çıktılara yazdırma öncesinde düzenleyebilme imkanı

Excel in yetenekleri ile sınırsız çıktı tasarım özgürlüğü

Excel e bilgi aktarımı yanı sıra bilgi alarak saklama, bu sayede yazılımca yapılamayan karmaşık sonuçların veri olarak üretilebilmesi.

Profesyonel destek almadan ve eğitim gerektirmeden yeni çıktılar tasarlayabilme.

Üretilen çıktıların kayıt ile ilişkili saklanabilmesi


 

Ekasis QMS Programı Doküman Yönetim Sistemi Modülü Ekran Görüntüsü

En yaygın kalite yönetim programı

Ekasis Quality Management System

Dokümanları revizyon takipli kayıt altında tutar. 
Kullanıcı yetkileri ile dokuman guruplarına erişim yetkilendirilir.

Dosyaları veri tabanında gömülü olarak saklar

Sınırsız sayıda doküman yüklenebilir. 

İşletmenin var olan Excel tasarımları kullanılarak mükemmel çıktı tasarımları oluşturulur.

Sistemdeki tüm kayıtlar ile doküman, resim, mailler ilişkilendirilerek saklanabilir.


 

Ekasis QMS Kalite Yönetim Sistemi Programı

Kurulum paketi ile yüklenen program tam sürüm ile aynı özelliklerdedir. Kurulum için herhangi bir izin gerekmez. Şimdi indirip hiç bir ayar gerektirmeden hemen çalıştırabilirsiniz.