Ekasis Kayıt Takip Programı

              http://www.ekasis.com/prg3/


Alt Liste Kavramı ve Seçili Kaydın Alt Listelerini Görüntüleme Aracı

Alt Liste Kavramı: Veri Listeleri bazı ilişkili kayıt alanları üzerinden birbirleri ile alt üst hiyerarşin ilişki kurarlar. Bu hiyerarşin sıra veri kümesinin seçim yapılarak doldurulan alanları sayesinde oluşur. Bu kavram günlük yaşamda çok sıradan iken yazılımda anlaşılması bazı durumlarda karmaşık gelebilir ancak anlaşılması yazılım için elzem olan bir kavramdır. Aşağıdaki ekran görüntüsünde Kişiler Listesinde yeni bir Kişi kaydı oluşturuluyor. Bir çok alan klavye ile doldurulur iken Firması alanı çift tıklanarak açılan Firmalar listesinden seçim yapılarak dolduruluyor. Bu işlem her kişinin bir Firması olacağı dolayısı ile seçili her firma kaydının kişilerden oluşan bir alt listesi olacağı anlamına gelir. Bu Alt Listeler çeşitli yerlerde faydalı analiz, izlenebilirlik, çıktı gibi araçlar olarak kullanıcıya sunulacaktır. Alt listeler yazılım içinde eksiksiz olarak her veri kümesinde erişilebilir durumdadır. İlk etapta karmaşık gelebilir ama günlük yaşamımızda her şey bu şekilde alt üst hiyerarşin ilişkidedir. Kişinin izinleri, firmanın hataları yada faturaları, aracın bakımları hep kaydın alt listeleridir. İnsan beyni bu kavramı çok iyi tanıdığı için düşünmeden bunları anlarız ama yazılım kurgusunda özellikle bunun farkında olmak gerekmektedir. Bu yazılımda veri kümeleri arasında veri alanları üzerinden sayısız ilişki ile alt üst ilişkisi bulunmaktadır. Bu yazılım için veri deseni üzerinde izlenebilirlik için çok önemlidir ve kullanıcı bunu kavramalıdır.

Alt Liste Çeşitleri: Alt listeler yazılım içinde iki çeşittir. İlki anlaşılması çok daha basit olan bir kaydı kullanan başka veri kümesine ait kayıtların oluşturduğu alt listedir. Diğeri ise kaydın doldurulan kendi ilişkili alanlarının alt listeleridir.

Aşağıdaki ekran görüntüsünden giderek örnekleyelim. Kişinin izinleri, kişinin avansları kişinin alt listesidir. İkinci tür alt liste ise daha dolaylıdır. Bu kişinin seçili firmasının alt listeleri de bu kişinin bir anlamda alt listeleridir ve yeri gelince kullanılabilirler. Bilgisayarsız günlük hayattan örnek verelim. Bir parçanın iadeleri basit alt listedir ama aynı parçanın firmasının tüm faturaları ikinci tür dolaylı alt listedir ve ikisi de analiz ve izlenebilirlik açısından çok değerlidir. Bu yazılımda var olan tüm veri listelerindeki kayıt alanları üzerinden oluşan tüm alt listeler eksiksiz olarak bu tür izlenebilirliklere sahiptir. İlk etapta anlaşılması çok elzem olmamakla birlikte yazılımı kullandıkça bu zekice kurgulanmış araçların veri deseninden elde edilen faydayı ne kadar kolaylaştırdığı fark edilecektir. Bu yazılım büyük oranda diğer yazılımlarda iyi kullanılamayan bu doğal ilişkilerden fayda elde etme üzerine kurgulanmıştır ve hiç bir yazılımda olmadığı kadar buna kendisini adamıştır.

Bu alt liste kavramı yazılımı kullanmak için mutlaka iyi öğrenilmesi gereken bir detay değildir. Bu yazılımın işidir ve arka planda kendisi her şeyi yapacaktır. Ancak yazılımdan fayda elde etmek için ilişkisel veri desenindeki bu alt üst ilişki yumağının farkında olunması çok faydalıdır. Kayıt oluşturur iken çift tıklayarak açılan listeden seçim yapılan her kayıt alanı çok faydalı bir alt listeye sebep olacaktır bunun farkında olmak gerekir. Bir kişinin kaydında iken o kişinin kontrol ettiği parçaların içinde plastik olan parçaların sadece Bursa firmalarınca gönderilenlerinin iadelerinin hemen şimdi listelenmek istendiği farz edilirse bu izlenebilirlik ne kadar gereklidir anlaşılabilir. Başka yazılımlar bu alt listelerden bir kaçını faydalı bulup yazılım içinde izlenebilir kılar ancak bu yazılım var olan ve bir çoğu gerçekten de ürettiği bilgi açısından çok gereksiz bile olsa tüm alt üst ilişkilerini eksiksiz olarak kullanıcısının erişimine sunan araçlara sahiptir.

 Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img51.jpg

 

 

 

Ana Listeleme Ekranında Alt Listeler:

Listeleme Ekranında seçili kaydın ilişkili olduğu başka veri kümelerine ait kayıtlar listeler. Bu araç Listeleme Ekranında sağ üst köşede bulunan Araçlar Menüsün de Alt Listeler seçeneği ile görüntülenir.

Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img5.jpg

Listeleme Ekranında alt kesimde beliren ikinci listede ilişkili alt kayıtlar görüntülenir. Görüntüleme üst listede seçili olan kaydın alt listesi olarak ikinci listede görüntülenir.

Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img52.jpg

Alt Listede bulunan tuş takımı

Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img9.gifTuşu ile Alt Liste aynı özelliklerde süzülmüş olarak  Ana Liste olarak açılarak diğer tüm araçlarına erişilebilir. 

Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\imgB.gifTuşu ile Alt Listeye ait yeni bir kayıt oluşturulmak üzere kayıt ekranı görüntülenir. Açılacak olan ekranda ilişkili alan otomatik olarak doldurulur. Böylelikle yapılacak olan kayıt yine bu örnekteki Alt Listeye ait bir kayıt olacaktır.