Ekasis Kayıt Takip Programı

              http://www.ekasis.com/prg3/


Ana Liste Arama Aracı

Ana Listeleme Ekranında görüntülenen kayıtlarda arama ve süzme yapılır. Listede bulunan Açıklama: Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img3.giftuşu ile arama koşulları görüntülenir.
Menü seçenekleri ilgili seçili Kayıt Listesinin kayıt alanlarını içerir. Bu kayıt alanları Klavyeden girilen alanlar, tarih alanları, sayısal alanlar veya çift tıklanarak açılan listeden kayıt seçen alanlardan oluşuna göre farklı şekilde doldurulurlar ve bazı araçlara sahiptirler.

Açıklama: Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img1D.jpg

Arama Aracı Alanı Türleri

Açıklama: Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img5.gif  Metin Alanlar: Firma adı Adresi gibi klavyeden girilen alanlardır. Bu alanların aranması için sadece bir metin kutusu görüntülenir. Arama metin kutusuna yazılan metin kısmı ilgili alanda kısmi arama yapar. Örneğin Firma Adı alanında arama yapıyorsanız "ABC" girerseniz içinde ABC geçen tüm Firmalar listelenir. Arama küçük büyük harf duyarlı değildir. ABc ile abc aynı sonucu verir. Arama menüsünde bu tür alanlar Açıklama: Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img7.gifikonu ile görüntülenir

Açıklama: Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img10.gifTarih Alanlar: Sipariş tarihi ödeme tarihi gibi tarih alanlarıdır. Tarih alanı aranırken açılan Standart Tarih aracı ile bir tarih seçmeniz sağlanır. Tarih seçmek elbette ki yetmeyecektir, bu tarihin öncesi sonrası veya kendisi olarak liste süzülmek istenebilir. Bunu yapmak için tarih seçildikten sonra tuş Takımında beliren açılan liste ile küçük, büyük, eşit olarak sonrasında seçim tamamlanır. Arama menüsünde bu tür alanlar Açıklama: Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img10.gifikonu ile görüntülenir

Açıklama: Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\imgD.gif

Açıklama: Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img11.gif  Açılan Listeden Seçim Yapılan Alanlar: Kayıt oluşturulur iken bazı alanlar çift tıklanarak açılan başka listelerden seçim yapmayı gerektirir. Örneğin Firma kaydı oluşturur iken firmanın ülke sini Ülkeler Listesinden seçmek mantıklı olandır ve yazılım veri deseninin tasarımı gereği buna zorlar. Doğa olarak aramada aynı şekilde yapılacaktır. Aynı örnekte Firmalar Listesinde Ülkesi alanında arama yapmak için açılacak olan Ülkeler Listesinden bir ülke seçmek gerekecektir. Sonrasında arama yaptığınız listedeki tüm Firma kayıtları o seçili ülkeye ait olacaktır.  Arama menüsünde bu tür alanlar Açıklama: Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img11.gifikonu ile görüntülenir

Açıklama: Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img15.gifYenile Tuşu: Arama Listesinde bulunan Açıklama: Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img17.gifikonlu Yenile Tuşu arama ile süzülmüş olan ana liste ekranını sıfırlar ve ilk haline getirir diğer kayıtları da görüntülenir. Bu her zaman Tüm kayıtlar görüntülenir anlamına gelmez. Bazen Ana Liste belli kayıtları gösterecek şekilde açılır bu durumda Yenile işlemi yine bu kayıtları gösterecek şekilde olacaktır.

Açıklama: Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img19.gifTüm Kayıtlar Tuşu: Arama Listesinde bulunan Açıklama: Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img19.gif ikonlu Tüm Kayıtlar Tuşu Ana Liste tüm kayıtları hiç bir arama koşulu olmadan görüntüler.

Açıklama: Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img1B.gifSorgu Tuşu: Ana Listeleme Ekranında bulunan ve aramadan çok daha yetenekli olan Sorgu Aracı ekranını görüntüleyerek kullanıcı tarafından hazırlanmış kaydedilmiş karmaşık sorgulama analizlerinin çalıştırılması sağlanır. Sorgu Aracı birden “Ve”, “Veya” seçenekleri ile sorgulamalar yapar. Bu sorgulamayı alt ve üst ilişkilerini de dikkate alarak yapılabilir. Daha fazla bilgi için Sorgu yardım sayfası incelenmelidir.