Ekasis Kayıt Takip Programı

              http://www.ekasis.com/prg3/


Ana Liste Sorgulama Aracı

Ana Listeleme Ekranında Ana Liste üzerinde analiz ve süzme yapmak için kullanılan araçtır. Ana Listeleme ekranında sağ üst köşede bulunan menü de Sorgu seçeneği ile görüntülenir.

Açıklama: Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img2.jpg

Sorgulama Ekranı arama ekranından farklı olarak birden çok alan üzerinde birden çok "VE" "VEYA" koşulları ile analiz yapabilir. Örneğin bir Firmanın ülkesi Türkiye veya Almanya olanlar bu kayıtlar içinde Faaliyet sahası Nakliye Firması olanları görüntülenebilir. Bu sorgu tanımı kaydedilerek her zaman kullanılabil

Bu menü yolu ile ekranın altında aşağıdaki çalışma aracı görüntülenir. Bu araç ile yan yana istenen sayıda arama koşulu karmaşık sorgular için tanımlanabilir.

Açıklama: Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img3.jpg

 

 

İlk açılış ile aşağıdaki gibi Seç butonu ile açılan listeden bir kayıt alanı seçilir

 Açıklama: Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\imgD1.gif

Bu kayıt alanı ile ilgili 4 taneye kadar alt alta veya seçeneği tanımlanabilir

Açıklama: Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\imgF.gif

 Resimde görülen "VE" tuşu ile yeni bir kayıt alanı seçilerek yeni bir kolonda koşullar belirlenebilir.  Bu aşağıdaki örnekten kolayca anlaşılacağı üzere Firmalar listesi Maraş veya Muğla veya Manisa veya Trabzon da bulunan Kalıp veya Otomotiv sanayilerini görüntüleyecektir. Buna istenir ise Ve tuşu ile başka koşullarda eklenebilir.

Sorgu alanı yan yana “VE” ile alt alta “VEYA” koşullarından oluşur. “VEYA” koşulu doğal olarak aynı kayıt alanında farklı seçenekleri içerir örneğin Şehir alanında Bursa veya İstanbul gibi tercih yapılır. Bu süzülecek listede Bursa ve İstanbul şehirlerini görüntüleyecektir. Kayıt alanının türüne göre seçim klavye ile doldurulan metin alanı, tarih alanı veya bir listeden seçim alan ilişkili alan olabilir.


Açıklama: Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img12.gif

Ekran görüntüsünde görülen açılan listeler ile seçili alanın koşulları belirlenir.

Veri Türleri

·         Metin alanları: Firma Adı, Adresi gibi klavyeden girilerek doldurulan serbest alanlardır.

·         Tarih Alanları: Tarih alanları açılan tarih aracı ile format zorlanarak girilir

·         Sayısal Alanlar: Sayısal alanlara sayısal değer girilmesi sağlanır ve buna özel koşullar ile küçük, eşit, büyük gibi belirlenir

·         Listeden Seçim Yapılan Alanlar: Veri deseninde tanımlandığı şekilde bir listeden kayıt seçilen alanlar bu araçta da aynı şekilde seçim yapılarak girilir. Örneğin Firmalar Listesinde Şehir alanı analiz edilirken klavyeden girilemez açılacak olan Şehirler Listesinden Şehir seçilir.

Arama Kriterleri

Açıklama: Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img1A.gif

·         (=) Eşit: Tam olarak girilen metnin birebir kayıtlarda aranmasıdır. Örneğin Firma Adı alanına Mavi yazarsanız bu seçenek ile Mavi Kalıp firması görüntülenmez sadece Firma Adı bilgisi Mavi olanlar görüntülenir.

·         (*abc*) Var:  Aranan alanda bu metin parçası var ise kayıtlar listelenir. Örneğin Mavi yazılır ise Mavi Kalıp, Mavi Pres, Yeşil-Mavi Gıda firmalarının hepsi listelenir.

·         (<>) Eşit Değil: Aranan alanda bu metin parçası olmayan alanlar görüntülenir Örneğin Mavi yazılır ise Firma Adı içinde Mavi geçmeyen bütün firmalar görüntülenir. Sayısal ve tarih alanlarda da benzer şekilde kullanılır

·         (<) Küçük: Sayısal ve Tarih alanlarında girilen değerden küçük olanları listeler.  

·         (>) Büyük: Sayısal ve Tarih alanlarında girilen değerden büyük olanları listeler. 

·         (<=) Küçük veya Eşit: Sayısal ve Tarih alanlarında girilen değerden küçük veya eşit olanlar listelenir.

·         (>=) Büyük veya Eşit: Sayısal ve Tarih alanlarında girilen değerden büyük veya eşit olanlar listelenir. 

Sorgunun Kaydedilmesi: Sorgu ekranının solunda bulunan menü ile bu tanımlanmış sorgu daha sonra kullanmak için saklanabilir. Böylelikle yazılım her yeni sorgu tanımı ile izlenebilirlik yeteneğini arttıracaktır. Bu örnekte bir tane sorgunun "Bölge 1 Metal Firmaları" olarak kaydedildiğini görüyoruz.

Açıklama: Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img14.gif

Sorguların Çalıştırılması: Hazırlanan veya daha önce kaydedilmiş sorgular Sorgu ekranında solda beliren menüde görüntülenir. Bu menü yardımı ile sorgular çalıştırılabilir, güncellenebilir veya silinebilir.

Bu aracın izin vermediği sorguların hazırlanabilmesi: Hazırlanan sorgular arka planda yazılımın anladığı dil olarak evrensel kuralları olan SQL veri yönetim diline çevrilir. Burası son kullanıcı için bilinmesi elzem bir konu değildir ancak eğer bu yetenekli araç çok daha özel bir analizi yapamıyor ise bu analiz yazılım satıcı yardımı ile üretilip yine de yazılıma eklenebilir. Bunun için Sorgu ekranı altında bulunan SQL çerçevesine profesyonel desek ile temin edilen kot eklenerek kayıt işlemi sonrasında yapılır. Böylelikle bu sorgu aracına öğrenilmesi çok karmaşık olacağı için eklenmemiş yetenekleri gerektiren sorgularda üretilebilir. Ekasis bu sorgulama aracını sürekli daha yetenekli hale getirecektir.

Açıklama: Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img16.gif