Ekasis Kayıt Takip Programı

              http://www.ekasis.com/prg3/


Dosya Yönetim Sistemi

Ekasis Kayıt Takip Programında bütünleşmiş şekilde Dosya Yönetim Sistemi bulunmaktadır. Dosya yönetim sistemi yazılım içinde gereken dosyalar yanı sıra kullanıcı için gerekli tüm dosyaları da erişebilir kılar. Dosyalar sunucuda aynı klasör yapısında yine bilgisayar dosyası olarak saklanır veri tabanlarında gömülü olarak saklanmaz. Dosyalara kullanıcılar tarafından sadece yazılım yolu ile ulaşılabilir buda dosyaların güvenliğini ve tüm kullanıcılar için aynı basit araçlarla aynı dosya deseni ile yetkileri çerçevesinde erişilmesi sağlanır. Buna karşılık sunucu bilgisayarda aynı dosyalara bilinen alışılagelmiş şekilde bilgisayar dosyası olarak ilgili klasöre gidilerek ulaşılabilir.

Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img41.jpg

 

Dosya Yönetim Sistemi Saklama Adresi: Dosya Yönetim Sistemi Sunucu bilgisayarda bulunan Veri tabanı klasöründe bulunan ServerFiles klasöründe aynı klasör deseninde saklanır. Bu adrese Sunucu uygulamasındaki adres seçim alanından ulaşılabilir.

Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img42.jpg

 

Dosya Yönetim Sitemi Erişim Yetkileri: Dosya yönetim sisteminde erişim yetkileri tanımlanır. Bu yetkiler ile kullanıcıların dosya yönetim sisteminde dosyalara erişim hakları belirlenir.  Erişim yetkileri dosya yönetim sisteminde klasörler renklendirilerek gösterilir.

Klasör Erişim Yetkileri :

Dosya Yönetim sistemi yetkileri Erişim Yetkileri Düzenle aracı ile yapılır.

Ağaç Menü Yolları:

·         Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img51.gifKaydın Eklentileri: Dosya Yönetim Sistemi klasik görevi yanı sıra kayıt listelerindeki her kayıt için eklentiler eklemek içinde kullanılır. Bu amaç ile Dosya yönetim sistemini uyarlayan bir eklenti Kayıt Listelerine Kayıt Eklentileri Başlığında eklenmiştir. Bu eklentilerde yine dosya yönetim sisteminde özel bir adresleme deseni ile ulaşılabilir normal dosyalar olarak saklanır. Bu eklentiler Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img43.jpg

·         Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\imgC1.gifOrtak Klasör: Bu klasör dosya taşımak için veya genel anlamda ortak olan dosyalar için kullanılan Kayıt Listelerinde de bulunan kayıt eklenti aracından da erişilebilen ortak bir klasördür. Kişilerin birbirlerine veya kayıt listeleri arasında dosya taşımak için kullanışlı bir seçenektir.. 

·         Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img52.gifServerFiles: Bu başlık sunucuda bulunan gerçek klasörün en üst kök klasörüdür ve altındaki tüm açılacak olan klasörlerde gerçek klasör olarak aynı klasör deseninde sunucu bilgisayarda dosya yönetim sistemi olarak bulunur. Bu klasörlere ağ üzerinden erişim verilmediği durumda tek erişim yolu yazılım olacağı için erişim disiplin altına alınabilecektir. Bu kısımda dosya silme sanal bir silme olduğu için pratikte dosya silme ile dosya kaybı yaşanmayacağı garantilenmiş olur
Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img53.gif

·         Bilgisayarım: İşletim sisteminde bulunan dosya gezginindeki gibi bilgisayara ait dosyaları görüntüler.

·         Ekasis SCAN: Bu menü yolu bilgisayarınızda bir klasörü seçerek o klasörün içeriğindeki değişimlerin uyarı oluşturması sağlanır. Başka amaçlarla da rahatlıkla kullanılabileceği gibi adından da anlaşılacağı üzere özellikle bilgisayarda bulunan tarayıcının dosya kaydetme klasörü seçilerek tarama sonrasında süratle istendiğinde dosya yönetim sistemine dosya taşımayı kolaylaştırır. Varsayılan adresi yok ise bu menü yolu ilk tıklandığında bir klasör seçme aracı görüntülenir. Eğer bir klasör seçilmiş ise çift tıklayarak yeni bir klasör seçilebilir.

·         Ekasis SAVE :Bu klasör de Ekasis Scan klasörü ile çok benzerdir ve daha çok Excel gibi uygulamaların dosya yönetim sistemine dosya göndermesi için sürekli izlenen bir klasör olarak tanımlanır. Buraya kaydedilen veya taşınan dosyalar dosya yönetim sistemince uyarı yaratacaktır.