Ekasis Kayıt Takip Programı

              http://www.ekasis.com/prg3/


Seçili Kaydı Kullanan Başka Kayıtları Tanımlama Aracı

Ana listede seçili olan kayıtın başka kayıtlar ile bir ilgisi olabilir. Bu ilgiden haberdar olmak için seçili kayıta yazılımda bulunan her hangi bir kayıt ile ilişkisini listelemek için Alıntılar aracı kullanılabilir. Örneğin bir makineniz bir dokümanda referans olarak anılmış ise o makine kullanım dışına çıkartılır ise o dokümanında revize edilmesi gerekecektir. Bu dokümandan haberdar olmak için Makineler listesinde seçili makinenin alıntılar aracında göstermek faydalı olacaktır. Bu araçta sadece doküman değil yazılımda bulunan her türlü kayıt ilişkilendirilebilir.

Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img29.jpg

Aşağıdaki örnekte seçili cihazın bakım prosedürü gerekli görülüp eklenmiştir

Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img30.jpg

Açılan ekranda Ekle tuşu ile açılacak olan menü ile var olan tüm Kayıt Listeleri listelenir seçilen liste sonrasında kayıt seçmek için görüntülenir. Seçilen kayıt Alıntı aracında görüntülenir.

Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img31.jpg