Ekasis Kayıt Takip Programı

              http://www.ekasis.com/prg3/


Veri Tabanı Değişiklik Sayaçları

 Revizyon Bilgileri: Üretilen her kayıt için ve her kayıt listesi için ayrı ayrı sayaçlar çalıştırılır. Bir kayıt oluşturulduğunda bu sayaç sıfırdır ve her güncellemede sayaç bir arttırılır. Benzer şekilde ana listenin de bir sayacı vardır ve listedeki her değişiklikte bu sayaç arttırılır. Bu sayaçlar kayıtlar ile elde edilen çıktıların güncelliğinin izlenmesinde kullanılırlar. Çıktılardaki barkod numaraları okutularak ilgili kayıta gidilebildiği gibi aynı zamanda çıktının artık güncel olmadığı da görülebilir. Bu bilgiler listeleme ekranının altındaki sekmelerden Kayıt Revizyon sekmesinden yapılır. Bu alan denetlemelerde de sıklıkla sorun olan, işletmelerde doküman güncelliğinin takibi ile ilgili çok büyük bir zorluğa kesin çözüm getirmektedir.

Bu alanda aşağıdaki bilgiler bulunur

 

Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img14.jpg

Veri Tabanı Değişiklik Sayacı: Her kayıt oluştuğunda veri tabanına ait ardışık bir sayaç işletilir ve bu sayaç yazılım açılış ekranında Hakkında alanında Veri Değişiklik başlığı ile görüntülenir. Bu sayaç ile yedeği alınan veri tabanlarının hangisinin en güncel olduğu anlaşılabilir.

 

Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img38.gif