Ekasis Kayıt Takip Programı

              http://www.ekasis.com/prg3/


Kayıt Oluşturma Ekranı

Yazılımda sezgisel farkındalık sağlamak amacıyla kullanıcı dostu standart kayıt ekranları kullanılır.  Kayıt ekranlarına Standart Kayıt Listeleme ekranlarından ulaşılır.

Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img48.jpg

 

Kayıt alanları özellikleri 

·         Sayısal Alanlar: Sadece sayısal bilgi girilmesi gereken alanlardır. Bu kurala uyulmaz ise kırmızı işaret ile bildirilir ve kayıt engellenir.

 

Araçlar Menüsü: Ekranın sağ üst köşesinde bulunan araçlar menüsü bu ekranda çalışmayı kolaylaştıracak çeşitli araçlarla birlikte bazı tuş takımlarını içerir.

Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img58.gif

 • Kaydet: Doldurulan alanları kaydeder
 • Farklı Kaydet: Görüntülenen kaydı farklı kaydederek yeni bir kayıt oluşturur
 • Sil: Görüntülenen kaydı şartlara uyuyor ise siler
 • Önceki: Görüntülenen kayıttan önceki kaydı görüntüler
 • Sonraki: Görüntülenen kayıttan sonraki kaydı görüntüler
 • Dosya Yönetim: Dosya yönetim sistemini açar
 • Kaydın Eklentileri: Görüntülenen kaydın eklentilerini görüntüler
 • İmla : İmla aracını açar
 • Kopyala : Kayıt alanlarının tümünü kopyalar
 • Yapıştır : Kayıt alanlarına kopyalanmış kaydın bilgilerini aktarır
 • Varsayılan: Görüntülenen kaydın varsayılan olarak tanımlanması ve sonrasında yeni kayıtta kullanılması sağlanır
 • Yazdır: Seçili kaydı standart formatta yazdırır
 • Hesap Makinesi: İşletim sistemi hesap makinesini açar
 • Takvim: Takvim aracını açar
 • Karşılaştır : Seçili kayıtları karşılaştıran Karşılaştır aracını açar
 • Veri Al : Başka veri kümelerinden seçili veri alanlarından veri alır
 • Uyarılar : Kayıt yaparken uyarı oluşturan tanımlamaların yapıldığı aracı açar
 • Menü : Ana menüyü açarak açılış ekranına dönmeden yazılım içinde dolaşmayı sağlar
 • Veri Tabanı Oluştur : Kullanıcı tanımlı veri tabanı oluşturma aracını açar.
 • Ekran Klavyesi : İşletim sistemi ekran klavyesini açar
 • Yardım: Yazılım yardım dosyasını açar