Ekasis Kayıt Takip Programı

              http://www.ekasis.com/prg3/


Seçili Kaydı Onaylatma Aracı

Ana Listelerde oluşturulmuş olan kayıtlar yöneticiye bu araç ile onaylatılabilir.

Onay aracı ile her hangi bir kayıt kullanıcılar listesinde bulunan her hangi bir kişiye onaylatılabilir. Bu onaylatma her zaman çalışanın yöneticisine onaylatması olmak zorunda değildir. Bu aracı kaydın yayınlanması olarak yeri geldiğinde kullanılabilir. Bir kayıttan başka birisi haberdar olması veya kaydı inceleyip onaylaması gerekiyor ise durma göre değişen amaçlar ile bu araç kullanılabilir. Bu araç ile kayıttan ilgili amirlerin veya çalışanların haberdar edildiği gösterilmiş olur.

Ana Liste Ekranında Araçlar Menüsünde Onay menü yolu Onay aracı görüntülenir.

Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img32.jpg

Bu örnekte T110R1 kaydının Hakan kişisine onaylatıldığı görülmektedir. Elbette bu kayıt onaylatılmayıp uyarıda bulunulabilirdi ve kaydın gözden geçirilmesi sağlanabilirdi.

Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img33.jpg

Haberdar edilme işlemi Mail tuşu ile otomatik hazırlanan kaydın özetini içeren ve hızlı erişim barkodu bulunduran mail ile yapılır. Onay e-postası aslında onaylama sürecinin başlangıcı değildir sadece bir haberdar etme işlemidir. Onaylama  işlemi her hangi bir kullanıcının Onay tuşunu tıklaması ile gerçekleşir bunun için e-posta almış olması veya davet almış olması şart değildir. Herkes bu kaydı gördüm anlamında bu işareti koyabilir. İşletme içi kuralar ile bu düzenlenebilir. Onay sadece amirin çalışanın işini onaylanması değildir. Bu araç ile çalışanlar bir birlerine iş hakkında işbirliği yapabilirler bu yolla.