Ekasis Kayıt Takip Programı

              http://www.ekasis.com/prg3/


Seçili Kayıta Dosya Ekleme

Yazılımda Kayıt listelerinde bulunan her kayıta dosya ve mail eklenebilir. Bu araç yazılımın Dosya Yönetim Sisteminin bir parçası olarak kayıt listelerinde çalışacak şekilde Listeleme ekranına eklenmiştir.

Kayıt Listesi ekranında  Araçlar Menüsünde Kaydın Eklentileri Menü yolu ile ulaşılır.

Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img38.jpg

 

Bu araca dosyalar veya Microsoft Outlook dan mailler taşınabilir. Mail dosyaları Outlook dan sürükle bırak ile taşınır, bilgisayar dosyaları ile aynı şekilde sürükle bırak ile bırakılacağı gibi sağ fare tuşu ile beliren menü ile eklenebilir.

Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img50.gif

Eklenen dosya ve mailler Dosya Yönetim Sistemine taşınarak saklanır eski yerleri ile ilişkileri kalmaz. Mailler de aynı şekilde artık Outlook ile bağları kesilir ancak çift tıklanarak açıldıklarında yine Microsoft Outlook dosyası olarak normal mail dosyası olarak açılırlar bir maille yapılabilecek her şey yapılır. Yazılım kendi içinde mail araçları içermez mail atma işlemi için bilgisayarda bulunan mail aracını kullanır.

Aşağıdaki örnekte T110R2 ölçme cihazının bir tanesi Microsoft Outlook dan sürükle bırak ile aktarılmış mail olmak üzere 3 tane dosya eklentisi olduğu görülüyor.

Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img39.jpg

Mailler sürükle bırak ile eklenmek istenirse Microsoft Outlook mail programının özelliği gereği bir onay kutusu görüntülenir. Aşağıdaki ekran görüntüsünden gösterilen gibi onay kutusu onaylandıktan sonra sürükle bırak işlemi tamamlanır. 

Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img40.jpg

Kaydın eklentileri aracında bulunan seçenekler

·         Dosya Yönetim Sistemi : Bu seçenek seçilir ise dosya yönetim sistemi açılır. Gerekir ise oradan bir dosya seçilerek kopyalanıp kaydın eklentisi olarak taşınabilir.

·         Kaydın eklentileri : Seçili kaydın eklentileri bu başlık altında bulunur.

·         Ortak Klasör : Bu klasör tüm yazılımda her kayıt kümesinden görülebilen dosya yönetim sisteminde de görüntülenen ortak bir klasördür. Dosyaların kayıt kümeleri veya kişiler arasında taşınması  için pratik bir tercih olabilir

·         İlişkili Alanların Eklentileri: İlgili kayıt kümesinin kayıt alanları içinde ilişkili alanlar var ise bu ilişkili alanlarda bir başka kayıt kümesine ve kayıta bağlıdır. Bu başlık bu ilişkili alanların dosyalarını da görüntülemeye yarar. Örneğin Kişiler listesinde Kişinin Firması alanında seçilen Firmanın ve kayıtın dosyaları var ise onlara ulaşılabilir.

Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\imgB4.gif

Kısayol Oluşturma: Seçili kayda dosya ve mail eklenebildiği gibi bazen dosya kopyalamak bir dosyayı çoğaltmak uygun olmadığında bunun yerine kısayol olarak dosya yönetim sistemindeki bir dosyanın kısayol izi oluşturulabilir. Bilgisayarlardaki dosya yönetim sistemlerinden de aşina olunan bu yöntem ile dosya asıl yerinde kalırken onun adresi erişilebilir şekilde kaydın eklentisi olarak görüntülenir. Aşağıdaki örnekte lacivert renkli Shortcut uzantılı kayıt bu şekilde bir eklentidir ve asıl yeri aynı satırda görünmektedir. 

Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\imgD4.gif

Kısayol eklemek için sağ fare tuşu ile açılan menüden Kısayol Oluştur menü yolu ile ulaşılan Dosya Yönetim Sisteminde bir dosyayı seçerek tamamlanır

Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\imgF3.gif