Ekasis Kayıt Takip Programı

              http://www.ekasis.com/prg3/


Standart Kayıt Listeleme Ekranı

Kullanıcı tanımlı veri listeleri görüntülenir. Tüm veri listeleri bir biri ile aynı standart listeleme ekranlarına sahiptir. Yazılımın ilk açılış ekranında Ana menüden seçilerek bu listeleme ekranın gelinir. Listelenen kayıtlar çift tıklanarak güncellenmek üzere açılabilir veya yeni kayıt oluşturulabilir.

Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img49.jpg

Araçlar Menüsü Araçları: Ekranın sağ üst köşesinde bulunan araçlar menüsü seçili kayıt ile veya listeleme ekranı ile ilgili çeşitli araçlara sahiptir.

Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img50.jpg

 • Yenile: Ana Listeyi yeniler bazı
 • Kopyala: Seçili kaydı metin olarak tüm alanları ile birlikte kopyalar istenir ise başka bir yere metin olarak aktarılabilir veya yeni kayıt oluşturulurken farklı kaydet iin kullanılabilir.
 • İşaretle: Seçili kayda bayrak koyarak kaydın farkındalığını arttırır.
 • Kilitle: Seçili kaydı değiştirmeye veya silmeye karşı kilitler. Kullanıcı tarafından kitlenen kayıtlar ancak sistem yöneticisi tarafından açılabilir.
 • Barkod Göster: Listeleme ekranında ilişkili kolonların barkodları gösterilir. Örneğin firmalar listesinde firmanın şehri şehirler veri kümesinden seçilen bir kayıttır ve barkodu yanında yazılabilir
 • Liste Yazdır: Seçili listeyi Microsoft Excel e aktarır.
 • Satır Yazdır: Seçili kaydı standart şekilde basit aktarım olarak Excel e aktarır ve tablo olarak belleğe kaydedilir.
 • Kaydın Eklentileri: Görüntülenen kaydın eklentilerini görüntüler
 • Alt Listeler: Seçili kayıt ile ilişkili başka veri kümeleri listelenir.
 • Kullanıcılar: Kayıtlı kullanıcıların düzenlendiği araç görüntülenir. Yeni kullanıcılar tanımlanabilir erişim yetkileri belirlenebilir.
 • Kayıt Bilgisi: Seçili kayıtın detaylı bilgileri monitör edilir, çeşitli erişim araçları sunulur.
 • Barkod: Standart barkod aracı görüntülenir.
 • Onay: Seçili kayıt kullanıcılara yayınlanır veya onaylatılır.
 • Sorgu: Aramadan çok daha zengin yetenekte analizler yapılabilen sorgulama aracı görüntülenir
 • Not: Seçili kayıta notlar eklenebilir ve istenirse bu notlar şifrelenebilir.
 • Alıntılar: Seçili kayıta göndermede bulunan başka veri kümelerinin bazı kayıtları listelenir.
 • Kullanıcı Tanımlı Çıktılar: Excel e veri aktararak çıktı üretilmesini sağlayan araç görüntülenir ve hazırlanmış çıktılar çalıştırılır
 • Elektronik Posta: Kayıt detaylarını içeren mail Microsoft Outlook kullanılarak kullanıcılara e-posta olarak gönderilir
 • Dosya Yönetim: Dosya yönetim sistemini açar
 • Karşılaştır: Seçili kayıtları karşılaştıran Karşılaştır aracını açar
 • Uyarılar: Kayıt yaparken uyarı oluşturan tanımlamaların yapıldığı aracı açar
 • Periyodik Takipler: Veri kümesinde tarih periyodlu takipler tanımlanan araç görüntülenir
 • Tarih Alanları Monitör: İçinde tarik olan veri kümeleri var ise aylık olarak durum monitör edilir, daha iyi farkındalık oluşturulur.
 • Ekran Klavyesi: İşletim sistemi ekran klavyesi özel urumlar gerektiriyor ise açılır.
 • Menü: Ana menüyü açarak açılış ekranına dönmeden yazılım içinde dolaşmayı sağlar
 • Yardım: Yazılım yardım dosyasını açar