Ekasis Kayıt Takip Programı

              http://www.ekasis.com/prg3/


Kayıt Kümelerinde Periyodik Takip Tanımlamaları

Kayıt kümelerinde tarih devirli takipler Periyodik Takipler aracı ile tanımlanırlar. Örneğin fatura tarihleri, bakım periyodları, ödeme takvimleri gibi düzenli takiplerin tanımlanması sağlanır. Bu takipler için kayıt kümelerinde kayıt alanları olması şart değildir. Hiç kayıt alanı olmayan kayıt kümeleri içinde periyodik takipler planlanabilir. Bu takip için yazılımda Periyodik Takipler aracı kullanılır.

Araçlar menüsünde Periyodik Takipler menü yolu ile ulaşılır.

Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img44.jpg

 

Periyodik Takipler aracı her veri kümesi için gruplayıcı başlıklar altında çalışma yapılmasını sağlar. Menü yolu ile ulaşılan ilk ekran bu başlıkları listeler. Aşağıdaki örnekte Cihaz kayıtları için Bakım ve Kalibrasyon kontrollerinin takip edileceği anlaşılmaktadır

Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img54.gif

Çalışılacak başlık çift tıklanarak aşağıdaki çalışma ekranı görüntülenir. Bu ekran yukarıda çeşitli analiz ve araçları ağaç yapıda listelemekte altında bir takvimde aylık olarak şartları gerçekleştiren kayıt sayıları farkındalık için görüntülenir. En alttaki çerçeve alan ise ana listede seçili olan kaydın periyodik takibini biçimlendirir veya yeni bir takip kaydı oluşturur. 

Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img45.jpg

Bu araç açıldığında ana liste ekranı her zamanki standart formatının dışına çıkarak bu aracı destekleyen özel kolonlar görüntüler.   

Liste bu halde iken tıklanan satırları Periyodik Takip Kayıt satırıdır dolayısı ile araç üzerinde bulunan en alttaki çerçevede bulunan Periyodik Takip bilgileri var olan ve seçilmiş olan bu kaydın güncellenmesi halinde görüntülenir. Liste normal görüntüde iken kayıt tıklanırsa bu sefer aynı alan yeni Periyodik Takip kaydı oluşturur. Bu durum çerçeve başlığı ile anlaşılabilir.

Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img46.jpg

Periyodik Takip aracında bulunan takvim aylık olarak hangi gün kaç tane periyodik takip var gösterir. Tarihler tıklandığında ise o tarihin kayıtları listede görüntülenir

Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img55.gif

Araçlar Menü Seçenekleri

Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img56.gif

Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img47.jpg