Ekasis Kayıt Takip Programı

              http://www.ekasis.com/prg3/


Yazılım Sistem Kurulumu Ayarları

 Ekasis Kayıt Takip Programı ekasis.com sitesinden indirilen Ekasis Kayıt Takip Programı demo kurulum paketi ile kurulur.

Kurulum içeriğinde iki ayrı çalışan program bulunmaktadır. Bu iki program aynı kurulum paketi ile bilgisayara aynı anda kurulur. Sistemin kurulumu için gereken her şey tek bir kurulum paketinden ibarettir ve sitesinde bulunan demo program kurulum paketidir.

Sistem Sunucu bilgisayar ve Kullanıcı bilgisayar olmak üzere iki tür bilgisayardan oluşur ve her iki bilgisayarda yukarıda belirtildiği gibi aynı paket kurulur. Sunuyu yazılım veri tabanının bulunduğu bilgisayarda, kullanıcı uygulaması yani programın bilinen çalışma uygulaması tüm kullanıcı bilgisayarlarında kurulur ve çalıştırılır.

Sunucu Yazılım Nedir : Veri tabanının bulunduğu bilgisayarda çalışan küçük bir uygulamadır. Sağ altta saatin olduğu tray icon alanında çalışır. Görevi veri tabanına kayıt yapmak kayıt okumak gibi veri tabanı ile ilgili işlemcileri kullanıcıların isteklerine göre yapıp kullanıcılara veri yollamaktır. Bu sayede veri tabanına aynı bilgisayarda sadece tek bir yazılım ulaşır ağ üzerinden uzak bilgisayarlarda direk veri tabanına bağlanarak çakışmalar ve verimsizlikler önlenir. Bir sistemde sadece bir tane sunucu yazılım çalışır ve hizmet verir. Tüm diğer kullanıcılara ait bilgisayarlar bu yazılım ile haberleşerek çalışırlar. Bu yazılım Sunucu Modülü yardım sayfasında daha iyi anlatıldığı üzere veri tabanı ve haberleşme ayarlarını içeren basit ara yüzü olan bir araçtır. Bu uygulama aksi istenmedikçe bilgisayarın açılması ile çalışmaya başlar. Bu ayar Menü ekranından yapılır. 

Açıklama: Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img81.jpg

Kullanıcı Yazılımı Nedir: Yazılımı kullanan kullanıcıların bilgisayarlarında bulunan uygulamadır. Veri tabanına bağlantısı sunucu bilgisayar ile bağlantı kurularak yapılır. Bu bilinen iş yapan asıl ara yüzüdür. İnternet sitesinden indirilen aynı kurulum paketi ile yüklenir. Yükleme ile sunucu ve kullanıcı uygulamalarının ikisi de yüklenir ancak ağ üzerinde kullanılıyor ise tek bir tanesi bilgisayarda çalışır

Hangi bilgisayarda hangi program çalışacak: Yukarıda belirtildiği gibi iki uygulama aynı kurulum paketi ile yüklenir ancak bunların ikisi de her zaman çalışmaz

·         Eğer ağ üzerinde çalışmayıp lokal bir tek bilgisayarda çalışılacak ise her iki uygulamada aynı anda çalışır

·         Eğer ağ üzerinde çok kullanıcılı ise sunucu bilgisayarda sunucu yazılımı, kullanıcı bilgisayarında kullanıcı yazılımı çalıştırılır.