Ekasis Kayıt Takip Programı

              http://www.ekasis.com/prg3/


Veri Tabanı Sunucu Modülü

Ekasis Kayıt Takip Programı ağ üzerinde çok kullanıcılı çalışan tüm uygulamalar gibi farklı bilgisayarlarda çalışması gereken sunucu ve istemci tarafı olarak iki parçadan  oluşur.  İstemci tarafı yazılımın bilinen asıl işi yapan kullanıcının bilgisayarında olan ana programdır sunucu tarafı ise veri tabanına erişimi sağlayan veri tabanı ve dosya yönetim sistemi klasörünü yöneten görece küçük modüldür. Sunucu İstemci kurgusunda çalışan modern uygulamalarda kullanıcı taraf olan yani bilinen anlamda programı kullanan bilgisayarlar veri tabanına tek tek kendileri doğrudan ulaşmazlar bunun yerine veri tabanına ulaşmak ve işlem yapmak için kurgulanmış bir sunucu yazılıma isteklerini bildirir sonucu alır görüntülerler. Bu yardım sayfası Sunucu tarafındaki uygulamayı anlatmaktadır.

Sunucu Program veri tabanı klasörü ve dosya yönetim klasörü ile aynı bilgisayarda bulunur. Veri tabanına ve dosya klasörlerine erişebilen ve kullanıcıların isteklerini yerine getirip onlara sonuç döndüren uygulama bu uygulamadır. Sunucu program ve Ana program aynı kurulum paketi ile indirilir. Eğer yazılım tek bir bilgisayarda çalışır ise her iki uygulamada aynı anda çalışmak zorundadır. Tek bir bilgisayarda kullanılsa bile ana uygulama verilere bu sunucu uygulaması ile ulaşabilir ancak. Paketin sunucu yazılımı bilgisayarda sağ altta bulunan saatin bulunduğu tray icon alanında Ekasis ikon u ile belli olacak şekilde çalışır.

Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img22.jpg

Server uygulaması tray icon alanındaki Ekasis iconu çift tıklayarak veya sağ maus tuşu ile çıkan menüde Göster menü yolu ile ulaşılır. Server programı aşağıdaki ekran görüntüsü gibidir ve tek bir basit kullanımlı ekrandan ibarettir. Ekran üzerinde basitçe anlaşılacağı gibi Veri Tabanı Klasörü, Bağlantı Klasörü ve Yedekleme Klasörü tanımlanmaktadır. İlk kurulumda bu alanların hepsi çalışacak şekilde varsayılan şekilde tanımlanmış olacaktır.

Veri Tabanı Klasörü: Kurulum ilk yapıldığında yazılım demo uygulama olarak varsayılan klasör deseni ile ilk açılışta çalışacak şekilde uygulamayı kurar. Veri tabanı klasörü olarak işletim sisteminde erişim yetkisi kesinlikle olan tek alana kullanıcıya özel Roaming klasörüne veri tabanı klasörünü oluşturur. Bu demo programın kurulduğu gibi hiç bir ayar veya engelleme ile karşılaşmadan çalışabilmesi için gerekli olan bir tercihtir. Ortalama kullanıcıların aşina olmadığı bu adres yine aynı PC ye ait klasörler içinde daha uygun bir yere taşıyabilir. Aşağıdaki ekran görüntüsü ilk kurulum ile veri tabanı adresini Ev isimli kullanıcı için "C:\Users\ev\AppData\Roaming\EkasisDemoData" klasörüne oluşturulmuştur. Veri tabanı klasörü aşağıdaki ekran görüntüsünde görülen Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img47.gifdosya ikon lu tuş ile açılan adres seçme aracı ile seçilir.
Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\imgD3.gif

Veri Tabanı klasörü seçerken dikkat edilecekler: Veri tabanı klasörü sunucu yazılım ile aynı pc de olmak zorundadır. Yazılım kendi araçları ile bunu zaten zorlayacaktır sadece sunucu taraftaki bilgisayara ait diskler üzerinde veri tabanı klasörü seçilmesine zorlayacaktır. Yine de kullanıcının doğru veri tabanı klasörünü seçmek için yapmak zorunda olduğu bazı tercihler var.

·         Veri tabanı işletim sistemi ile aynı sürücüde olmamalıdır. Örneğin Windows işletim sisteminiz C: sürücüsünde ise veri tabanı C de olmamalıdır. Bunun bazı riskleri olacaktır işletim sistemi çöktüğünde veri tabanı da yanlışlıkla formatlanabilir veya işletim sistemi kullanılmak istendiğinde disk aylar öncesine sıfırlanarak yine veri tabanı kaybedilebilir bu yüzden veri tabanı işletim sisteminden hariç bir diske adreslenmelidir.

·         Veri tabanının bulunduğu disk sunucu bilgisayar tarafından en hızlı erişilebilen en hızlı çalışan disk olmalıdır. Tercihen SSD sürücü seçilmelidir.

·         Seçili disk şart olmamakla birlikte tercihen sadece bu uygulamaya özel ayrılmalıdır. Bu elbette işletmenizde yazılımın yaptığı için önemi ilede ilgili olarak verilecek bir karardır.

·         Klasör yedeklenmek için en uygun şekilde seçilmelidir. Çok gözle görülmeyen alt klasörlerde seçilmemelidir.

·         En son madde olmakla birlikte en önemlisi seçilen klasör sadece sunucu bilgisayara tarafından görülebilmeli ağ üzerinden başka hiç bir kullanıcı tarafından ulaşılamayan paylaşıma kapalı bir adres  olmalıdır.

Bağlantı Klasörü: Bağlantı klasörü sunucu ve istemci bilgisayarların bir birileri ile haberleşmesi için kullandıkları kayda her iki bilgisayar içinde açık olan boş bir klasördür. Buradaki amaç ağ üzerinde çalışmanın bilgi işlem desteği istemeden ortalama ofis çalışanlarınca rahatlıkla işletilebilecek şekilde çok kullanıcılı sunucu istemci uygulamayı kurmaktır.

Aşağıdaki ekran görüntüsü ilk kurulum ile Bağlantı Adresini Ev isimli kullanıcı için "C:\Users\ev\AppData\Roaming\EkasisConnection" klasörüne oluşturulmuştur. Bağlantı Klasörü aşağıdaki ekran görüntüsünde görülen Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img47.gifdosya ikonlu tuş ile açılan adres seçme aracı ile seçilir.
Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img49.gif

Bağlantı Klasörü seçerken dikkat edilecekler: Bağlantı klasörü sunucu yazılım ile aynı bilgisayar de olmak zorundadır. Yazılım kendi araçları ile bunu zaten zorlayacaktır sadece sunucu taraftaki bilgisayara ait diskler üzerinde Bağlantı Klasörü seçilmesine zorlayacaktır. Diğer klasörlerden farklı olarak bu klasöre ağ üzerinden diğer kullanıcıların ulaşabilmesi gerekir.

·         Bağlantı klasörü sunucu bilgisayarda dahil ağ üzerinde tüm bilgisayarlarca erişilebilen yazma engeli olmayan boş bir klasördür.

·         Klasör tercihen sunucu tarafından en hızlı erişildiğine düşünülen adreste tercihen olmalıdır.

 

Özet: Sunucu yazılım ağ üzerindeki kullanıcıları veri tabanına bağlar, sunucu uygulama ağ üzerinde veya tek bilgisayarda da olsa ana uygulama ile birlikte çalışmak zorundadır, veri tabanı klasörüne ve dosya yönetim sistemine sadece sunucu uygulama erişir, sunucu uygulama ile kullanıcı uygulamaları bir birleri ile ortak bağlantı klasörü üzerinden haberleşirler, her iki uygulamada internetten indirilen aynı program ile yüklenir ancak lazım olan taraf sadece kullanılır, kullanıcı taraf ağ üzerinden sunucu bilgisayara bağlanıyor ise kendi bilgisayarında bu uygulama çalışmaz.