Ekasis Kayıt Takip Programı

              http://www.ekasis.com/prg3/


Tarih Kayıt Alanlarını Aylık İzleme Takvim Aracı

Bazı kayıt kümeleri çeşitli tarih alanları içerir.  Genellikle bu tarih alanlarının izlenmesi gerekeceği için bu izlenme aracı ile tarih alanlarının aylık olarak bir takvimde gösterimi sağlanır.
Ana Listeleme Ekranın da Tarih Alanları Monitör menü yolu ile açılan araç yardımı ile tarih alanları monitör edilir.

Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img40.gif

Bu örnekte görüldüğü gibi Cihazlar Listesinde 8 tarih alanı vardır ve bazılarının Temmuz ayı tarihlidir. Periyodik takip ödeme bakım gibi tarih takibinin önemli olduğu kayıt gruplarında bu araç farkındalık amaçlı faydalı olacaktır. Araç üzerinde bulunan tuş takımı ile ay seçilebilir ve tablo Excel e benzer kurguda aktarılabilir.

Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img15.jpg