Ekasis Kayıt Takip Programı

              http://www.ekasis.com/prg3/


Kayıt Ekranında Yeni Kayıt ile Hatırlatma Uyarıları Tanımlama

Yazılımda yeni kayıt oluşturulduğunda kayıtın alanlarındaki tercihlere göre kullanıcının uyarılmasını sağlayan araçtır. Örneğin fatura kaydı ekranında seçilen bir firmanın kaydı girildiğinde kullanıcının tanımlanmış uyarı mesajı ile uyarılması sağlanabilir.

İlgili tanımlama aracına Ana Listeleme ekranında Araçlar Menüsünde Uyarılar menü yolu ile ulaşılır.

Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img8.jpg

İlgili menü yolu ile açılan ekranda yeni uyarı tanımlanabilir ve tanımlanmış uyarılar görüntülenir.

Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img21.gif

Yeni bir uyarı tanımlamak için Yeni Uyarı Tanımı menü yolu ile açılan ekranda aşağıda ekran görüntüsünde görüldüğü gibi ilgili kayıt kümesine ait uygun şartları taşıyan kayıt alanları görüntülenir. Bu alanlar ilişkili kayıt alanlarıdır yani doldurulurken başka bir listeden seçim yaparak tanımlanan alanlardır. Bu aşağıdaki ekranda bir kayıt alanı seçildiğinde ilgili liste seçilecektir. Bu listeden uyarılmak istenen kayıt çift tıklanarak seçilir ve tanımlama tamamlanır. Aşağıdaki örnekte bir kayıt oluşturulduğunda Markası TEDA olan bir kayıt oluşturulduğunda kullanıcı uyarılacaktır.

Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img22.gif

 

Yeni bir kayıt oluşturulduğunda ilgili koşul gerçekleştiğinde aşağıdaki ekran görüntüsü ile kullanıcı uyarılır.

Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img23.gifr.