Ekasis Kayıt Takip Programı

              http://www.ekasis.com/prg3/


Ekasis Kayıt Takip Programı Kullanıcı Tanımlı Veri Tabanları

Ekasis Kayıt Takip Programı kullanıcıların kendi kayıt takip programlarını basit yollarla hazırlamalarını sağlar. Bunun için tekbir bilgisayar dosyasından oluşan veri tabanı üretilmesi gerekir. Bu dosya yazılım tarafından yeni baştan üretilebildiği gibi var olan hazır tasarımlarda kullanılabilir. Tüm tasarım verilerinde içinde bulunduğu veri tabanı dosyasından ibarettir. Veri tabanı dosyaları eks uzantılı dosyalardır. Veri tabanları Sunucu yazılımdan yeri öğrenilebilecek veri tabanı klasöründe bulunurlar.  Tüm tasarım ve kayıtlar bu eks uzantılı dosyada bulunurlar. Bir dizi basit tanımlama sonrasında neredeyse Excel listesi hazırlamak kadar bir sürede aynı işi yapan çok sayda yardımcı araca sahip tam bir program konforu yakalanabilir.

Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img71.jpg

Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img69.jpg

Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img70.jpg

Yeni Veri Tabanı Oluşturma

Yeni veri tabanı oluşturma sıralı işlemleri dört  aşamada tamamlanır.

 

Yeni Veri Tabanı Oluşturma: Açılış ekranında sağ üst köşede bulunan ekran menüsünde Veri Tabanı Oluşturma menü yolu ile açılan araçlar ile menü tasarımı başlatılır

Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img72.jpg

 

Bu menü tıklandığında aşağıdaki ekran görüntüsünde tasarım araçları görüntülenir. Bu araçlar ile yeni veri tabanı tasarlanabildiği gibi var olan veri tabanı da değiştirilebilir yeni alanlar eklenebilir. Veri tabanı düzenleme araçları içerdiği riskler nedeni ile dikkat çekici olması için damalı çerçeve ile yazılımın diğer özelliklerinden ayrılmıştır.

Bu ekranda sağda bulunan Yeni Proje çerçeve alanda Projemize bir isim ve yönetici şifresi seçerek Kaydet tuşu ile veri tabanını oluşturulur. Oluşturulan veri tabanı sunucu modülden görülebilecek şekilde veri tabanı klasöründe bilgisayar dosyası olarak oluşturulur.  Bu yardım sayfasında bir işletme için asit bir stok takip paketi oluşturulacaktır. Ekran görüntüsünden anlaşılacağı gibi Stok Takip.eks dosyası veri tabanı klasöründe yaratılmış olacaktır ve kalan tasarım için unutulmaması gereken yönetici şifresi 123 olarak belirlenmiştir. Bu ilk işlem için hiç bir yetki gerekmemektedir herkes tarafından yapılabilir ancak sonraki her işlem için bu Yönetici Şifresi gerekecektir.

Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img75.jpg

Grup Tanımlama: Ana Menü de Kayıt listelerini gruplayan ayraç görevli başlıklardır. Veri tabanı kaydedilince Tanımlar isimli bir grup tanımlanmış olarak görüntülenir. Yeni grup tanımlamak için bu menüde Yeni Grup tıklanır ve ekranın sağında beliren kayıt alanları doldurup kaydedilir. Var olan grup değiştirilmek istenir ise ilgili grup tıklanarak görüntülenir ve aynı şekilde kaydedilir. Gruplar aşağı yukarı sürükle bırak ile yerleri değiştirilebilir. 

Aşağıdaki örnekte var olan Tanımlar grubuna ilave olarak Stok Takibi isimli yeni bir ayraç gurup tanımlanmıştır.

Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img74.jpg

 

Kayıt Listesi Tanımlama: Kayıt Listesi Firmalar, Kişiler, Faturalar gibi ana kayıt kümeleridir. Yeni Kayıt Listesi olması istenen grup içinde bulunan Yeni Liste satırı tıklanarak sağ çerçevede beliren kayıt alanlarını tanımlanması ile oluşturulur. Oluşturulan Listeler bilgisayar faresi ile sürükle bırak yöntemi ile yerleri değiştirilebilir. Aşağıdaki örnekte Tanımlar grup ayracı altında Ürünler isimli bir kayıt listesi oluşturulmaktadır

Alanları

·         Tanım: Kayıt Listesinin adı 

·         Görünür: Kayıt Listesinin ana menüde görülüp görülmeyeceği belirlenir. Bazı kayıt listeleri basit tanımlar içerir örneğin cinsiyetin seçilmesi için sadece Kadın Erkek olmak üzere iki satırı olan bir liste üretilebilir ve bunun ana menüde görülmesi şart değildir. Ana menüde görülmemesi bu listenin yazılım içinde gerekli yerlerde kullanılmasına mani değildir.

·         Kayıt Yapılabilir: Bu tercih ile kayıtların sadece yönetici tarafından yapılabilmesi yani bir anlamda tasarım aşamasında oluşturulacağı kullanıcılarca değiştirilemeyeceği sağlanır. Yukarıdaki örnekteki Kadın Erkek listesi böyle bir liste olacaktır mantıken. Bunu yapmanın başka bir yolu da Kayıt Listesine erişim yetkilerinin kısıtlanmasıdır

·         Açıklama: Kayıt listesini anlatan açıklama girilir. Bazı yerlerde bu açıklamalar yardım amacı ile görüntülenecektir. 

Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img76.jpg

Kayıt sonrasında aşağıdaki ekran görüntülenecektir. Solda yeni tanımlanmış Ürünler Listesi tıklandığında sağda aşağıdaki gibi araçlar görüntülenir. Yeni oluşturulmuş bu Kayıt Listesi kayıt alanları içermeyen boş bir tasarımdır ve sonraki işlem aşağıdaki ekranda görülen Kayıt Listesine Yeni Kolon Ekle başlığı ile yasarım ekranına gidilmesidir. Bunun öncesinde aynı ekranda bulunan Erişim Yetkileri başlığı ile bu listeye erişim yetkisinin tanımlanması gerekiyor. Elbette bunu yaparken aynı ekranda Kullanıcılarda tanımlanacaktır. Bu Erişim Yetkisi  aracı yazılımın içinde her zaman ulaşılabilen Yönetici tarafından tanımlanabilen bir araçtır. Bu tanımlamalar kayıt alanlarına girebilmek için gerekecektir.

Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img79.jpg

Kayıt Alanlarını Oluşturma: Yukarıdaki ekranda boş bir Kayıt Listesi oluşmuştur buna kayıt alanları tanımlanması için aynı ekranda bulunan Kolon Ekle başlığı tıklanmalıdır. Yazılımın genelinde Kayıt Alanları Liste kolonu olarak anılmış olabilir bu ikisi aynı ifadedir ve Kayıt Listesinin kayıt alanlarını ifade etmektedir. Örneğin Ürün adı Ürün Numarası Ürünler listesinin iki kayıt alanıdır.
Kayıt alanları yazılımın tasarım sonrasında kullanılacak olan Kayıt oluşturma ekranında tasarlanmaktadır. Bu yüzden yukarıdaki ekran görüntüsünde yeşil daire içindeki Yeni kolon Ekle başlığı tıklanınca aşağıdaki gibi Kayıt ekranına gidilecek ancak yine tasarım durumuna özel bazı araçlar görüntülenecektir. Bu boş ekranda kolayca anlaşılacağı gibi Yeni Kayıt Alanı tuşu ile ilk kayıt alanı tanımlanır. Bu tuşa basınca varsayılan özelliklerde metin kaydeden bir kayıt alanı tanımlanmış olur ve özellikleri değiştirilerek

Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img80.jpg

Kayıt alanı varsayılan şekilde oluşturulunca gerekli tercihler ile kayıt alanı şekillendirilir ve Kaydet tuşu ile kaydedilir. Diğer kayıt alanlarının da eklenmesi ile kayıt kümesi tamamlanır ve kayıt yapmaya hazır hale getirilir.

. Açıklama: D:\0hakan\0NET\0Proje NET\V - OfficeOtomasyonNET - 2017-07-07 - int clint\Help\QDMS 2\img1A.jpg

Alanları

·         Tanım: Kayıt alanının tanımıdır. Örneğin Firma Adı

·         Zorunlu Alan: Yeni kayıt yapılırken doldurulması zorunlu olan alandır. Örneğin Firmalar kaydı oluşturur iken Firmanın Adı zorunluyken Açıklama alanı zorunlu değildir

·         Tekrar Edilemez: Kayıt alanının tekrar edilip edilmeyeceği belirlenir. Örneğin Firmalar kaydında aynı firma adı ikinci defa kaydedilmez ancak Şehri alanı tekrar edilebilir

·         Veri Türü: Kayıt alanının türünü belirler.

o    Metin: Kayıt alanına klavyeden her türlü giriş yapılır. Metin boyu sınırı yoktur

o    Tarih: Kayıt alanına tarih girilir. Tarih alanı yardımcı bir araç ile doğru formatta girişe zorlanır.

o    Sayı: Klavyeden sadece sayısal bilgi girilir

·         Görünür: Kayıt alanının Kayıt Ekranında görülüp görülmeyeceği seçilir. Bazı alanlar özel amaçlar ile görünmez seçilebilir.

·         Format: Veri Türü Metin olarak seçilen alanlarda girilen metnin imla kuralı belirlenir. Bazı alanlarda imla zorunluluğu olabilir. Örneğin Ürünler listesinde Ürün Adı tamamı büyük harf olması istenebilir.

o    Yok: İmla formatı seçilmez

o    Büyük Harf: Kayıt alanındaki metin tamamı büyük harfe çevrilir

o    İlk Harfi Büyük: Cümlenin her kelimesinin ilk harfi büyük olur, kalanı küçük olur

o    Cümle İlk Harfi Büyük: Cümlenin ilk harfi büyük diğerleri küçük harf olur

o    Küçük Harf: Cümlenin tamamı küçük harf olur

·         Açıklama: Kayıt alanı hakkında açıklayıcı yardım metni girilir. Yazılım içinde bazı yerlerde bu bilgi yardım amacı ile gösterilir

·         İlişkili Alan:  Alanın doldurulması için çift tıklanarak açılan yine başka bir listeye ait seçili kayıt çift tıklanarak seçilip girilir. Örneğin Firmaların Ülkesi alanı çift tıklandığında açılan Ülkeler Listesinden seçim yapılması gibi

·         Veri Aktar: Bazı kayıtlar kaydedildiğinde başka bir veri kümesinde seçili kayıtın seçili bir kayıt alanını değiştirmesi gerekebilir. Örneğin Stok girişi ekranında bir alan çift tıklanarak açılan Ürün Seç alanı diğer alan ise Gelen Miktar alanıdır. Bu stok girişi kaydı yapıldığında orada seçili ürünün stok miktarı alanına kayıt eklenmesi gerekecektir. Doğal olarak kayıt alanındaki ilişkili veri kümelerinden birine kayıt yapılacaktır.
Veri aktarma dört değişik seçenekte yapılır

o    Aktar: Girilen bilginin olduğu gibi aktarılması sağlanır. Örneğin cihazlar listesinin zimmet kaydı yapılırken son zimmetlenen kişi cihazlar kaydında Zimmetli Kişisi alanına aktarılır

o    Topla: Girilen sayısal bilgi aktarılan alandaki sayısal değere eklenir. Örneğin stok girişi kaydı gibi.

o    Çıkart: Girilen sayısal bilgi aktarılan alandaki sayısal değerden eksiltilir. Örneğin stok çıkışı kaydı gibi

·         Yukarı Aşağı Tuşları: Bu tuşlar kayıt alanlarının kayıt ekranındaki sırasının belirlenmesini sağlar.

Bu yardım sayfasında anlatılan konunun  daha iyi anlaşılması için ürün internet sayfasında ilgili yardım videosunun izlemesi önerilir.